De trend van het duurzaam ondernemen

Steeds meer mensen worden zich bewust van de gevolgen van klimaatveranderingen, waardoor ze andere keuzes gaan maken. Ook bedrijven blijven niet achter op deze trend. De eerste ondernemers die zich hiermee bezig gingen houden, deden dit uit morele overwegingen. Hoe duidelijker het maatschappelijk belang hiervan voor iedereen werd door onder andere zachte winters, overstromingen en grote droogte, hoe meer bedrijven overstag gingen. Dit betekende niet dat andere bedrijven het niet ook belangrijk vonden, maar wegens financiële overwegingen begonnen ze er niet aan. Maar doordat steeds meer consumenten voor de groene opties wilden gaan bij het afnemen van diensten en producten, werd het voor bedrijven ook financieel interessant zich met duurzaamheid bezig te gaan houden. De grote omwenteling vond plaats door het besef dat groen ondernemen samen kan gaan met winst maken.

Gefaseerd vergroenen

Inmiddels is het normaal geworden om je bedrijf zo groen mogelijk in te richten. Iedereen denkt erover na op welke vlakken er nog verbeterpunten zijn: hoe de bedrijfsvoering groener kan. Niemand wil meer achterblijven op deze trend. Dat betekent vooral voor grote bedrijven dat ze een grote omwenteling moeten maken, maar dit kan je uiteraard gefaseerd doen. Zo beginnen ze bijvoorbeeld met het geven van meerdere opties voor woon-werkverkeer voor hun werknemers. Het fietsplan is bijvoorbeeld inmiddels ook fiscaal aantrekkelijk geworden. Tevens stimuleren ze hun werknemers elektrisch te rijden of met het openbaar vervoer te reizen. Ook opties creëren voor thuiswerken draagt bij aan een minder hoge belasting van het milieu. Je hoeft dan immers niet te reizen. Een andere stap die steeds meer bedrijven beginnen te nemen, is de overstap naar een groene energieleverancier en de bewustwording bij medewerkers stimuleren zuinig met energie om te gaan. Zoals lichten uitdoen in een vergaderruimte als er daarna niemand meer gebruik maakt van de ruimte. Tevens is de overstap naar ledverlichting een stap die menig bedrijf maakt bij het verduurzamen van het bedrijf.

Combinaties van groene opties en winst

Daarnaast is het van belang je bedrijfsafval goed te scheiden en dit ook gescheiden af te voeren, zodat het gerecycled kan worden. Dit is zelfs verplicht vanuit de overheid. Kleine bedrijven zullen dit door de gemeente af laten halen, net zoals burgers dat doen. Maar het is ook een optie, zeker voor grote bedrijven, om dit uit te besteden aan een erkende afvalophaler. Via internet kan je aangeven welke afvalcontainer je nodig hebt. Vervolgens kies je het formaat en geef je aan hoe vaak je hem wil laten afhalen. Je kan heel eenvoudig afvalcontainers bij huren. Ook kan je de frequentie van het ophalen en legen kosteloos wijzigen. Deze optie is overigens ook financieel interessant, omdat je dan geen aanslag Bedrijfsreinigingsrecht meer krijgt. Je meldt bij de overheid door welke afvalophaler je je afval laat ophalen en vervolgens zal je geen afvalstoffenheffingen meer hoeven te betalen, want het afval wordt immers niet meer door de gemeente bij je opgehaald. Die combinaties van winst en groene keuzes zullen ervoor zorgen dat verduurzamen het nieuwe normaal wordt in het bedrijfsleven.