Hieronder enkele projecten die zijn of worden gerealiseerd door samenwerking met partners. Deze pagina is nog in ontwikkeling.


 

mHome

Ecobouw Nederland heeft samen met Eco+bouw een biobased huis ontwikkeld: mHome  

Participanten mHome

 Tentoonstelling bij ICDuBo

Verschillende deelnemers van Ecobouw Nederland hebben een stand gemaakt bij ICDuBo in Rotterdam. Lezingen

O.a. bij Greenworks worden regelmatig presentatie gehouden met als thema Seminar Circulair & Biobased bouwen. Over bouwen met natuurlijke materialen en waardevolle grondstoffen hergebruiken. Met onder andere presentaties van Sissy Verspeek, Agrodome over biobased bouwmaterialen en over Ecobouw Nederland.


demonstratiemodel houtskeletbouw


Biobased bouwen met Houtskeletbouw

Waarom deze publicatie van Begeleidingscommissie SKH-Publicatie?

Door vaker te bouwen in houtskeletbouw wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Door in de houtskeletbouw meer biobased materialen toe te passen kan die positieve bijdrage nog aanmerkelijk versterkt worden.

Door de toepassing van biobased materialen in houtskeletbouw onder het KOMO-certificaat HSB mogelijk te maken worden drempels voor die materiaaltoepassingen weggenomen.

Houtskeletbouwers kunnen zich gaan onderscheiden met “de door ons toegepaste houtskeletbouw is (in hoge mate) biobased”.

Deze publicatie wordt opgesteld op initiatief van de Sectie VHSB van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT).

Sissy Verspeek en Fred van der Burgh van Agrodome hebben zitting in deze commissie en vertegenwoordigen mede de deelnemers van Ecobouw Nederland in deze commissie.


Wilt u Ecobouw NL betrekken bij uw project?

Neem vrijblijvend contact op