Per 25 september 2019 is EcoBouw Nederland officieel opgeheven.
Deze website komt op 5 november 2019 te vervallen.
Voor informatie over bio-based en circulair bouwen verwijzen wij u naar Stichting Agrodome en de Kennisbank Bio-based bouwen. 

Mededeling

Het bestuur van Ecobouw Nederland heeft na circa drie jaar gekeken wat het effect van haar activiteiten de afgelopen drie jaar is geweest en wat de komende koers zal moeten zijn. Naast de bevindingen van de bestuursleden en enkele deelnemers hebben wij door economie en marketing studenten van de HZ laten onderzoeken wat een goede koers zou zijn. Bij deze informeren wij u over de uitkomst van deze evaluatie.

De Stichting Ecobouw Nederland is opgericht na beëindiging van de Green Deal Biobased bouwen met als doel het gebruik van biobased materialen en biobased concepten te bevorderen. Vanuit de Green Deal Biobased Bouwen is het accent vooral gelegd op het creëren van een stevig platform om de marktvraag te vergroten. Als bestuur hebben wij de afgelopen drie jaar verschillende initiatieven genomen om invulling te geven aan de doelstelling van de stichting. Zoals de biobased demo-woning (mHome), deelname aan beurzen, organiseren van bijeenkomsten, geven van lezingen en een expositieplaats bij ICDuBo voor de deelnemers. De response op deze initiatieven, ook vanuit de achterban, viel tegen.

Na een grondige evaluatie en interne discussies zijn wij tot de conclusie gekomen dat de impact van onze stichting te beperkt is Terwijl er naast Ecobouw Nederland ook een flink aantal nieuwe initiatieven tot stand zijn gekomen. Ecobouw Nederland is niet de verbindende factor geworden tussen de biobased bedrijven die wij als doel hadden.

Dat heeft er toe geleid dat het bestuur van de Stichting onlangs heeft besloten naar andere wegen te zoeken, die meer effect zouden kunnen hebben op het stimuleren van biobased bouwen dan middels de Stichting Ecobouw Nederland. Derhalve informeren wij u dat het bestuur besloten heeft de Stichting op te heffen. Wij danken u voor de samenwerking en support over de afgelopen drie jaar en hopen, met u, nieuwe wegen te vinden die bijdragen aan een versnelde transitie naar biobased bouwen.